CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ TẠI ĐÀ NẴNG

TRONG TRƯỜNG HỢP MẤT, RÁCH, NÁT, CHÁY GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN :

Khi bị mất, rách, nát, cháy giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế thì hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh gửi hồ sơ đề nghĩ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

CÁCH THỨC THỰC HIỆN :

Nộp hồ sơ đề nghĩ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thành phần hồ sơ : Văn bản đề nghĩ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế theo mậu 13-MST ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC

Số lượng hồ sơ : 01 bộ

Cơ quan thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh theo quy định.

Căn cứ pháp lý : thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế